Main customers

*Sort by English name

EXEN

EXEN

HITACHI

HITACHI

Nabtesce

Nabtesce

NIHON  DENNETSU

NIHON DENNETSU

NIPPON SHARYO

NIPPON SHARYO

SHIMA SEIKI

SHIMA SEIKI

TOFCO

TOFCO

TOSHIBA MEDICAL

TOSHIBA MEDICAL

TOYOTA TRADING

TOYOTA TRADING

TOYOTA INDUSTRY

TOYOTA INDUSTRY

TOYOTA

TOYOTA

Volkswagen

Volkswagen

YAMATO

YAMATO

YASKAWA

YASKAWA

YKK AP

YKK AP

YOKOGAWA

YOKOGAWA